Navigácia

 • Vianočná zbierka

  Vianočná zbierka

  V utorok 10.12. 2019 si zástupcovia z OZ SPOLOČNE z KNM prišli prevziať vianočnú zbierku potravín a drogérie. Všetkým, ktorí boli ochotní podeliť sa, patrí veľká vďaka. Zbierka sa prerozdelí sociálne slabším rodinám. Aj vďaka Vám budú mať krajšie Vianoce.

  Do galérie Vianoćná zbierka boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo olympiády zo SJL

  Dňa 27. 11. 2019 sa žiačka 9. ročníka Lucia Pastorková zúčastnila okresného kola olympiády zo SJL , ktorá sa konala v CVČ KNM.  Účasťou na olympiáde si overila svoje vedomosti a získala pozitívne skúsenosti v takomto type súťaži.

   

                                                                                                                                  Mrg. Anežka Vidumská

 • Svätý Mikuláš

  V piatok 6.12. zavítal na našu školu Mikuláš. Áno, prišiel aj k nám. Veď sme predsa všetci poslúchali a pomáhali, kde sa dalo.  Navštívil najprv prváčikov a potom postupne rozdával radosť a malé darčeky po celej škole.  Nevynechal žiaden kút, za čo mu srdečne ďakujeme. Deti sa na neho veľmi tešili a mali už prichystané pesničky a básničky, ktorými ho potešili. Mikuláš mal tiež svoju kapelu, ktorú tvorili čerti, anjeli, sobíky a dokonca aj škriatok. Popri práci im vyhrávala harmonika, takže nám tu všetkým bolo veselo. Už sa nevieme dočkať jeho budúcoročnej návštevy. Len či príde?!

  Do galérie Svätý Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Vianočný zvonček

  Do galérie Vianočný zvonček boli pridané fotografie.

 • Kurz korčuľovania

  V dňoch 11.11. až 15.11. sa žiaci 6.A triedy zúčastnili kurzu korčuľovania. Pod dozorom profesionálnych inštruktorov sa hravou formou učili základom korčuľovania. Kurz sa uskutočnil v Krásne nad Kysucou v priestoroch moderného športového komplexu, v MM aréne. Začiatky boli ťažké, ale každou minútou si žiaci počínali čoraz lepšie a o pár chvíľ to už bola pre všetkých zábava. V piatok sme kurz zakončili súťažami. Každý dostal spomienkový diplom a sladkú odmenu. Personál nás nadchol svojim prístupom, za čo sa im chceme poďakovať. O rok sa vidíme znovu.

  Do galérie Kurz korčuľovania boli pridané fotografie.

 • Povedz hlasné "NIE"

  Do galérie Povedz hlasné "NIE" boli pridané fotografie.

 • Svetový deň diabetu 14.11.

  Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, liečbe a prevencii aj u zdravej populácie, pretože počet chorých na cukrovku stále stúpa. Je to zapríčinené nezdravým životným štýlom- sedavý spôsob života, nezdravá strava, obezita... Sme radi, že aj tento školský rok si pre našich siedmakov pripravila besedu Mgr. Janka Pavlusíková, ktorá sa tejto téme venuje už veľa rokov. Aj touto cestou sa jej chceme poďakovať. Veríme, že žiaci si obohatili svoje vedomosti a budú aj k svojmu vlastnému zdraviu pristupovať ohľaduplnejšie.

   

  Mgr. P. Brisudová

  Do galérie Svetový deň diabetu 14.11. boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert ZEM BOLÍ

  Do galérie Výchovný koncert ZEM BOLÍ boli pridané fotografie.

 • DOD - SOŠ KNM

  Dňa 8. 10. 2019  žiaci 9. A triedy navštívili Strednú odbornú školu strojnícku v KNM. Deň otvorených dverí na tejto škole ponúkol našim žiakom mnohé zaujímavé aktivity, ktoré ich uviedli do tajov jednotlivých odborov. Spolu prešli 20 stanovisk, kde si mohli prezrieť prezentácie možnosti štúdia, prakticky si vyskúšať jedndotlivé činnosti ako napr. zváranie, dozvedieť sa viac o duálnom vzdelávaní a vidieť vybavenie tejto školy. Myslím si, že škola nás milo prekvapila po každej stránke. Dúfam, že toto podujatie pomohlo žiakom sa zamyslieť nad výberom budúceho povolania. Prajem im, aby sa správne rozhodli.

   

  D. Paršová Rajčanová

  Do galérie DOD - SOŚ KNM boli pridané fotografie.

 • Deň remesiel

  V utorok 12.11. 2019 k nám prišli študenti Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou prezentovať študijné odbory, ktoré ich škola ponúka. Po krátkej prednáške a prezentácii  si naši žiaci vyskúšali  aktivity z odborov tesár, čalúnnik, maliar, nábytkár, operátor drevárskej výroby, stolár... Za pomoci študentov si tak žiaci preverili svoje manuálne zručnosti: rezali, maľovali, šili, stavali.... Za vyskúšanie si jednotlivých činností  dostávali  malé odmeny :-) Aj touto cestou sa chceme SOŠDS Krásno nad Kysucou poďakovať.

   

  Mgr. Brisudová

  Do galérie Deň remesiel boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert - Trinásta komnata

  Dňa 8.11.2019 sa v našej škole uskutočnil výchovný koncert s názvom Trinásta komnata  – život máš len jeden. Koncert s hlbokými myšlienkami, ktorý témy ako cigarety, alkohol, drogy, spracovával s ľahkosťou, nadhľadom  a so zdvihnutým prstom si vypočuli žiaci II. stupňa.  Celkovú atmosféru koncertu dopĺňalo motivačné slovo Mgr. Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA, ktorý veľmi pútavo a zrozumiteľne hovoril o tom, ako v životných búrkach nezablúdiť a klopať na tie správne dvere životnej cesty, ako sú dobro, empatia, šport, cez ktoré vedie cesta k úspechu.

                                       

                                                                                                               Mgr. Alena Vnuková

  Do galérie Výchovný koncert boli pridané fotografie.

 • Súťaž recyklohry

  Keďže aj nám záleží na ochrane životného prostredia, radi sme sa zapojili do súťaže s názvom ,,Čo s klimatickou krízou“.  Cieľom súťaže je znížiť množstvo CO2  v ovzduší, pretože práve zvyšovanie oxidu uhličitého v ovzduší je zodpovedné za 70%-ný nárast teploty zemského povrchu!  Organizátori vymysleli zaujímavé  úlohy, ktoré naši žiaci hravo zvládli. Spoločnými silami sme v našom školskom areáli vysadili 80 ihličnatých a listnatých stromov a splnili sme tak prvú úlohu. Druhou úlohou bolo vyrobiť strom z odpadového materiálu. Žiaci sa o stromy musia starať po celý rok, pretože vyhodnotenie súťaže bude v júni.  Veríme, že budeme v súťaži silnými konkurentmi ostatným školám. V každom prípade viac ako výhra je dôležité, že žiakov plnenie úloh veľmi bavilo a zároveň si uvedomujú, že výsadba stromov je riešenie na prirodzené znižovanie CO2 v ovzduší.

  Mgr. P. Brisudová

  Mgr. Szotkovská

  Mgr. Klacko

  Do galérie Súťaž recyklohry boli pridané fotografie.

 • Príprava na Testovanie 5 2019

  Dňa 7. novembra prebehla na našej škole  príprava žiakov na Testovanie 5 2019 a to elektronickou formou.

  Obsahové zameranie a štruktúra testov elektronického testovania je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5 2019, ktoré sa uskutoční papierovou formou 20. novembra 2019.

  Žiaci si takto mohli overiť svoje vedomosti a zistiť, v čom sa do ostrého testovania môžu ešte zdokonaliť.

  Po ukončení elektronického testovania budú testy zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

   

  Richard Klacko

   

  Zdroj: http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2019/

  Do galérie Príprava na Testovanie 5 2019 boli pridané fotografie.

 • Školský turnaj v stolnom tenise

  Dňa 25.10. sa na našej škole uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Zúčastnili sa ho chlapci druhého stupňa. Turnaj sa hral systémom pavúka, kde napokon ostali traja najlepší. Boli medzi nimi Tadeáš Janík, Miloš Mrmus a Martin Zajac. Tí hrali každý s každým. Finále to bolo veľmi napínavé. Všetci finalisti jeden súboj prehrali a jeden vyhrali. Rozhodol tak až počet víťazných setov. V tejto štatistike bol najúspešnejší Martin Zajac zo 7.A, ktorý sa tak stal víťazom turnaja. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme!

   

   

  Richard Klacko

  Do galérie Školský turnaj v stolnom tenise boli pridané fotografie.

 • Týždeň zdravej výživy

  Predposledný októbrový týždeň sa v našej škole niesol v znamení zdravej výživy. Aby si žiaci pripomenuli , aké potraviny patria k zdravému životnému štýlu, dostali každý deň nejakú zdravú desiatu.  Actimel, banány, jogurty, jablká, či zdravé chuťovky od našich šikovných kuchárok zaručene prispievajú k správnemu vývoju detí . A o tom, že naši žiaci majú k zdravým potravinám pozitívny vzťah, svedčia tieto fotografie :)

   

  Mgr. P. Brisudová

  Do galérie Týždeň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • Testovanie pohybových predpokladov

  Dňa 16. 10. 2019 žiaci prvého ročníka vymenili šlabikáre a učebnice za lopty a  iné športové náčinie. Zúčastnili sa celoplošného testovania pohybových  predpokladov, ktoré je určené pre všetkých prvákov na Slovensku. Cieľom testovania bolo zistiť a následne odporučiť  žiakom také športy, na ktoré majú nadanie a môžu sa im venovať  na výkonnostnej úrovni.  Po úvodnom meraní a vážení   prešli k prvým testom, medzi ktoré patrili predklon v sede,  zostava s tyčou a výdrž v zhybe. Po  prestávke nasledovali skoky do diaľky , disciplína   ľah – sed,  kotúľanie troch lôpt a člnkový beh.  Na záverečné dva testy sa presunuli na vonkajšie ihrisko.  Tam  odbehli viacstupňový vytrvalostný beh a na záver sa „zahrali“ vlajkovú naháňačku. Počas celého dňa panovala veselá nálada, plná povzbudzovania a radosti z pohybu. Táto alternatíva prehĺbila v žiakoch vzťah ku športu a vhodne spestrila školské vyučovanie.

   

  Mgr. Alžbeta Svrčková

  Do galérie Testovanie pohybových predpokladov boli pridané fotografie.

 • Zručne na bicykli

  Dňa 15. októbra sa uskutočnila súťaž „Zručne na bicykli.“ Žiaci prvého stupňa si vyskúšali ako vedia bezpečne jazdiť a zároveň zdolávať prekážky tak, aby ani do jednej nenarazili. Najšikovnejší a zároveň najrýchlejší bol Marek Svrček z druhej triedy. Na druhom mieste skončil Tadeáš Kubaščík a tretí bol Peter Hrehor, obaja z tretej triedy. Víťazom blahoželáme a dúfame, že ostatní strávili pri súťaži pekné popoludnie.

   

                                                                                                      Mgr. J. Halúsková

  Do galérie Zručne na bicykli boli pridané fotografie.

 • Mobilné planetárium

 • Enviromentálna výchova

strana: