Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@zshvadicov.edu.sk alebo 041/422 9255 0915 602 394 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ telesnej a športovej výchovy   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2014
 

 
Pozícia:

ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od septembra 2016 kvalifikovanú učiteľku/ učiteľa matematiky na zástup počas materskej dovolenky. Žiadosti spolu s CV posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk   Mám záujem

Úväzok:zástup počas materskej dovolenky
Dátum nástupu:1.9.2016
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od septembra 2016 kvalifikovanú učiteľku/ učiteľa matematiky na zástup počas materskej dovolenky.
Žiadosti spolu s CV posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

vychovávateľku do ŠKD   Mám záujem

Úväzok:polovičný
Dátum nástupu:8.9.2016
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme na polovičný úväzok vychovávateľku do ŠKD. Nástup je možný ihneď. Životopis spolu so žiadosťou posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

Pomocná kuchárka   Mám záujem

Úväzok:zástup počas materskej dovolenky
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme na zástup počas materskej dovolenky pomocnú kuchárku s nástupom od septembra 2018. Žiadosť spolu so životopisom posielajte elektronicky na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.
 

 
Pozícia:

učiteľka/učiteľ matematiky   Mám záujem

Úväzok:zástup počas materskej dovolenky
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od septembra 2018 kvalifikovanú učiteľku/ učiteľa matematiky na zástup počas rodičovskej dovolenky.
Žiadosti spolu s CV posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk.
 

 
Pozícia:

učiteľ geografie a telesnej výchovy   Mám záujem

Dátum nástupu:1.1.2019
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od januára 2019 učiteľa geografie a telesnej výchovy.Životopis so žiadosťou posielajte na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.
 

 
Pozícia:

učiteľ biológie, chémie so znalosťou nemeckého jazyka   Mám záujem

Dátum nástupu:1.11.2018
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od novembra 2018 učiteľa biológie, chémie so znalosťou nemeckého jazyka. Životopis so žiadosťou posielajte na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.
 

 
Pozícia:

Školský logopéd   Mám záujem

Úväzok:skrátený úväzok
Dátum nástupu:28.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

Vychovávateľ do ŠKD   Mám záujem

Úväzok:skrátený úväzok
Dátum nástupu:28.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

učiteľ pre 1. stupeň   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:26.08.2019
Požiadavky:VŠ vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore, zdravotná a psychická spôsobilosť, zodpovednosť, samostatnosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s CV posielajte do 07.06.2019 na: skola@zshvadicov.edu.sk alebo poštou: ZŠ Horný Vadičov 277, 02345 Horný Vadičov.
 

 
Pozícia:

učiteľ náboženskej výchovy    Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2014
 

 
Pozícia:

Mzdová účtovníčka   Mám záujem

Úväzok:kratší pracovný čas
Dátum nástupu:1.8.2019
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom od 01.08.2019, na kratší pracovný čas mzdovú účtovníčku. Požadujeme minimálne úplne stredné odborné vzdelanie, prax v mzdovom účtovníctve a v personalistike min. 5 rokov, prax vo verejnom sektore min. 5 rokov. Termín na podávanie žiadosti o zamestnanie je do 12.07.2019. Žiadosti je možné doručiť na adresu školy alebo mailom: skola@zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

Vychovávateľka do školského klubu   Mám záujem

Úväzok:-
Dátum nástupu:6.9.2019
Požiadavky:Nástup ihneď do 30.06.2020

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
 

 
Pozícia:

učiteľka/učiteľ matematiky   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:6.9.2019
Požiadavky:Nástup ihneď do 30.06.2020

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.
 

 
Pozícia:

učiteľ anglického jazyka   Mám záujem

Úväzok:zástup počas materskej dovolenky
Dátum nástupu:1.11.2014
 

 
Pozícia:

Logopéd   Mám záujem

Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom ihneď asistenta učiteľa - logopéda na úväzok 0,25 na jeden kalendárny mesiac. Žiadosti o zamestnanie spolu s CV posielajte elektronicky na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.
 

 
Pozícia:

učiteľ informatiky a slovenského jazyka   Mám záujem

Dátum nástupu:1.9.2015
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom od septembra 2015 kvalifikovaného učiteľa informatiky a slovenského jazyka. Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom posielajte elektronicky na: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.
 

 
Pozícia:

vychovávateľka v ŠKD   Mám záujem

Úväzok:zástup počas PN
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov hľadá na zástup počas PN kvalifikovanú vychovávateľku do ŠKD. Žiadosť o prijatie spolu so životopisom posielajte elektronicky na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 

 
Pozícia:

účtovníčka   Mám záujem

Dátum nástupu:8.1.2016
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od 8.1.2016 kvalifikovanú účtovníčku s praxou vo verejnej správe - školstve. Podmienkou prijatia je ovládanie účtovníckych programov, WORDu. EXCELu.
Životopis so žiadosťou posielajte na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk
 

 
Pozícia:

Kuchárka   Mám záujem

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov príjme s nástupom ihneď kuchárku na plný úväzok. Žiadosti o zamestnanie spolu s CV posielajte elektronicky na adresu: skola@zshvadicov.edu.sk. Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pohovor.
 

 
Pozícia:

učiteľka/učiteľ matematiky   Mám záujem

Úväzok:zástup počas materskej dovolenky
Dátum nástupu:1.9.2016
Požiadavky:ZŠ Horný Vadičov prijme s nástupom od septembra 2016 kvalifikovanú učiteľku/ učiteľa matematiky na zástup počas materskej dovolenky.
Žiadosti spolu s CV posielajte na : skola@zshvadicov.edu.sk