Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Emília Javoríková
I.B Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Svrčková
II.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Kašíková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Vnuková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Janka Halúsková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Michaela Szotkovská
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Richard Klacko
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Paulína Brisudová
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Vnuková
Foto
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Paršová- Rajčanová
Foto

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020