Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Kašíková
II.A Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Staníková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Marián Srnka
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Emília Javoríková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Emília Javoríková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Paulína Brisudová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Adriána Berešíková
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Školníčková
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Michaela Szotkovská
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Paršová- Rajčanová

© aScAgenda 2023.0.1386 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.11.2022