Navigácia

Oznam - ponuka pracovných miest

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ/učiteľka I. stupňa ZŠ  ( zástup MD)

Dátum predpokladaného nástupu: 26. 08. 2024
Pracovný pomer: 100% úväzok

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Horný Vadičov
Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent/vychovávateľ

Dátum predpokladaného nástupu: 26. 08. 2024
Pracovný pomer: 100%  úväzok ( 50% asistent učiteľa / 50% vychovávateľ)


Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov, Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
- VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka

- profesijný  životopis (CV) s presným a úplným vyznačením dosiahnutého vzdelania, študijných odborov a programov,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných   údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 20.07. 2024 elektronicky na email:
zshvadicov277@g mail.com, poštou na adresu: ZŠ  Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Oznam pre rodičov detí stravujúcich sa v školskej jedálni

- žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania a odoberie obed

- žiakom sa poskytne obed s dotáciou k stravovacím návykom na základe zápisného lístka na stravovanie pomocou aplikácie edupage ( v prípade, ak rodič nemá možnosť  prístupu k aplikácii, oznámte to  vedúcej ŠJ  na tel. č. 0918 698 378)

- v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní , alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 14:00 hod. prostredníctvom aplikácie edupage.  V akútnych prípadoch ( náhle zhoršenie zdravotného stavu) je možné dieťa odhlásiť cez aplikáciu edupage do 8:00 hod., alebo telefonicky (tel. číslo 0918 698 378) v čase od 7:00hod.- 8:00 hod. v deň, kedy akútny stav nastal

- za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín

- spôsob úhrady: bankovým prevodom na účet IBAN SK52 0200 0000 0016 3363 9255 (oznam o platbe cez aplikáciu edupage)

Denný poplatok za neodhlásenú stravu: žiaci 1. – 4. ročníka: 1,50 €

                                                                        žiaci 5. – 9. ročníka: 1,70 €

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Zápisný lístok na stravovanie v šk. roku 2024/25 je pripravený na vyplnenie v aplikácii edupage, v časti žiadosti/vyhlásenia – pridať žiadosť/vyhlásenia – zápisný lístok na stravovanie s návratkou – obedy.

Zápisný lístok vyplníte podľa návodu, ktorý prikladám v linku:

https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u4774

Oznam jedáleň

 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV: -> Dokument

 

 

Zber drobného elektroodpadu

Milí žiaci,

aj v školskom roku 2023/2024 pokračujeme v zbere drobného elektroodpadu.

Do zberu patria nefunkčné kalkulačky, telefóny, nabíjačky, dátové káble, slúchadlá, MP3 prehrávače, ale rovnako aj staré žehličky, varné kanvice, hriankovače, tlačiarne, sušiče, iné drobné spotrebiče a batérie.

Prispejte aj vy k tomu, aby elektroodpad nekončil v zmiešanom komunálnom odpade. Zapojte sa  týmto jednoduchým spôsobom do ochrany životného prostredia a vyjadrite tak svoju spoločenskú a ekologickú zodpovednosť

 

Zber papiera

Milí priatelia,

zapojte sa s nami do zberu papiera!

Aj v školskom roku 2023/2024 môžete prinášať do školy nepotrebný papier.  Papier môžete nosiť od septembra do konca mája pánovi školníkovi ráno, alebo poobede od 15,00 do 16,00 hodiny pani upratovačkám. Prosíme Vás, aby ste papier balili pevne v cca 10 kg  balíkoch. Najusilovnejší žiaci budú za svoju námahu opäť odmenení.

Urobme spoločne niečo pre našu Zem a zároveň aj pre našu školu. J

Do zberu papiera

Patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,  obaly z tvrdého papiera, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice
Nepatria: umelohmotné obaly,kartón, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, mastný papier, kopírovací papier...

Oznam - ŠKD

Milí rodičia.

Školský klub detí sa otvára 5.09.2023 – v čase od 11:35 h do 16:30 h.

Mesačný poplatok za dieťa je 5 . Úhradu poplatku za ŠKD je nutné uhradiť elektronicky na účet: SK:62 0200 0000 0019 2811 2354, najneskôr k 20. dňu daného mesiaca, do poznámky pre príjemcu uviesť: meno a priezvisko žiaka, ktoré navštevuje ŠKD.

Prihláška, odhláška, čestné vyhlásenie sa nachádza na stránke školy EduPage.

Prosím rodičov, aby si vytlačené tlačivá vyplnili a podpísané doniesli dňa 4.09.2023, prípadne ich pošlite po žiakoch, ktoré budú navštevovať ŠKD.

V prípade nejasností ma kontaktujte cez EduPage alebo prostredníctvom telefónneho čísla: 0911 910 894.

Ďakujem, s pozdravom Cabadajová.

 

Odhláška

Zápisný lístok

Čestné vyhlásenie

Oznam ŠKD

 

INFORMÁCIE: -> Dokument

 

ODHLÁŠKA: -> Dokument

 

PRIESKUM O PLATBE: -> Dokument

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: -> Dokument

 

PRIHLÁŠKA: -> Dokument
 

Banner

Nákup učebných pomôcok

Vážení rodičia, pokiaľ nakúpite učebné pomôcky pre vaše deti prostredníctvom tohto odkazu, získa naša škola z každého nákupu vernostné body, ktoré budeme môcť využiť pre skvalitnenie výučby vaších detí. Zároveň vám bude váš tovar doručený na našu školu, takže ušetríte za dovoz.

Ďakujeme

Odporúčané sady

 • Ako každý rok sa konala športová olympiáda, kde si žiaci prvého aj druhé stupňa zmerali sily v rôznych športových disciplínach. Najlepší z najlepších dostali samozrejme svoje medaile.


  I. stupeň
  Beh na 40 m:
  dievčatá
  1. Sára Hrantová
  2. Michaela Demčáková
  3. Agáta Ságová
  chlapci
  1. Alex Kubaščik
  2. Filip Kopták
  3. Michal Vnuk
  Beh olympijského dňa na 400m:
  dievčatá
  1. Sára Hrantová
  2. Gabriela Jančiová
  3. Emma Staníková
  chlapci
  1. Alex Kubaščik
  2. Radovan Kaper
  3. Filip Kopták
  Hod kriketovou loptičkou:
  dievčatá
  1. Simona Čelková
  2. Liliana Káčeriková
  3. Sofia Ďurčanová
  chlapci

 • V pondelok 24.6. si deti z ŠKD užili piknik na školskom dvore. Odpočinok na deke sme si spríjemnili spoločenskými hrami, futbalom, počúvaním hudby, ale aj obľúbenými vodnými hrami, ktoré nás príjemne osviežili.Vychovávateľky Fábiková a Cabadajová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Piknik v školskom klube.

 • Posledný koncoročný výlet si užili žiaci 7.A. Vlakom vyrazili do Trnavy 21.06.2024. Krásnu prechádzku celou Trnavou si užili počas hry Mocný opasok. Po splnení všetkých úloh im vyrazili pamätnú mincu ako milú spomienku. Bolo naozaj teplo a tak sa siedmaci ovlažili vo vode, na zmrzline ale aj počas rozchodu v nákupnom centre. Navštívili tiež Baziliku sv. Mikuláša a mnoho iného.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Siedmaci si koncoročný výlet vychutnali ako poslední.

Fotogaléria

Naša škola

Štvrtok 25. 7. 2024

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 25.7.2024)
Jakub Bobák (VIII.A)
Jakub Harcek (V.A)
Jakub Kvašňovský (VII.A)
Jakub Michel (IV.A)
Jakub Ďurana (VI.A)
Zajtra (Piatok 26.7.2024)
Anna Tulcová (V.A)
Mgr. Alena Remišová
Pozajtra (Sobota 27.7.2024)
Michaela Demčáková (IV.A)
Ema Káčeriková (VI.A)
Aneta Berešíková (VII.A)
Aneta Bugáňová (II.A)
Popozajtra (Nedeľa 28.7.2024)
Mgr. Daniela Paršová- Rajčanová