Navigácia

 • Informatická súťaž iBobor

  V druhom novembrovom týždni sa konala celoslovenská online súťaž Informatický bobor (iBobor). Do súťaže sa zapojili v rôznych kategóriách všetci naši žiaci 3. až 9. ročníka. Z celkového počtu 133 žiakov sme mali 18 úspešných riešiteľov. Najvyšší percentil (96,38) dosiahla Veronika Jarošíková, ktorá súťažila v kategórii Benjamín. Výhercom srdečne blahoželáme.

  Najlepšie umiestnení žiaci podľa kategórií (školské výsledky):

  Drobec (2. a 3. ročník) - 3 úspešní riešitelia

  1. Sofia Ďurčanová (3.A) - 51 bodov

  2. Lukáš Rybánsky (3.A) - 48 bodov

      Liliana Káčeriková (3.A) - 48 bodov

   

  Bobrík (4. a 5 ročník) - 3 úspešní riešitelia

  1. Michaela Gogoláková (4.A) - 72 bodov

  2. Ondrej Žiak (5.A) - 68 bodov

  3. Jaroslav Jaroš (4.A) - 60 bodov

   

  Benjamín (6. a 7. ročník) - 1 úspešný riešiteľ

  1. Veronika Jarošíková (7.A) - 64 bodov

   

  Kadet (8. a 9. ročník) - 11 úspešných riešiteľov

  1. Tobias Číž (9.A) - 68,33 bodov

  2. Miloš Mrmus (9.A) - 66,66 bodov

  3. Peter Zajac (8.A) - 64 bodov

  Ďalší: Vladimír Ďurčan (9.A), Šimon Urbaník (9.A), Natália Kubištová (8.A), Daniel Húšťava  (9.A), Kristína Lašeková (9.A),  Rachel Kšenzuláková (9.A), Stanislav Šedo (9.A), Martin Urbaník (9.A)

   

  Mgr. Martina Jarošová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatická súťaž iBobor.

 • Pečený čaj z 2. oddelenia ŠKD

  Deti z druhého oddelenia ŠKD vyrábali v školskej kuchynke pečený čaj z plodov ich záhradiek - jabĺčok, hrušiek, sliviek, jahôd, malín. 

  Práca nás veľmi bavila, čajík sa vydaril a rodičia si ho budú môcť kúpiť na Vianočnom bazáre, čím podporia naše oddelenie :)

   

  Mgr. Katarína Fábiková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pečený čaj z 2. oddelenia ŠKD.

 • Plavecký výcvik štvrtákov

  Plavecký výcvik štvrtákov

  Plavecký výcvik, ktorý absolvovali žiaci 4.A a 4.B, sa uskutočnil v dňoch 14.11. – 18. 11.2022 v Mestskej plavárni Čadca. Žiaci sa učili splývať, správne vo vode dýchať, technike plávania a udržania sa na vode. Všetci vynakladali, v rámci svojich možností, to najväčšie úsilie, aby zvládli všetko, čo ich inštruktori učili. V posledný deň plaveckého výcviku každý žiak preplával dĺžku plaveckého bazéna, čo bolo výborným výsledkom učenia sa a každodennej snahy. Spomienkou, na dni strávené vo vode, je diplom, ktorý dostal každý žiak.

   

  Mgr. E. Javoríková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik štvrtákov.

 • Beseda „Povedz hlasné nie“

  Dňa 15.11.2022 sa na našej škole konala beseda „Povedz hlasné nie“ pre žiakov 5.ročníka.

  Žiaci sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré boli zamerané na škodlivé látky ako sú alkohol, drogy a fajčenie. Rozprávali sa o ich negatívnom vplyve. Prostredníctvom hracích kartičiek zisťovali, čo presne znamená pojem závislosť. Žiaci boli aktívni, zvedaví a veríme, že aj obohatení o nové vedomosti v tejto oblasti.

   

  Mgr. Michaela Szotkovská

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda „Povedz hlasné nie“.

 • Školská dielňa – súťaž „Zručná trieda“

  Svoju zručnosť si preverili žiaci druhého stupňa v školskej dielni. Zapojili sme sa do súťaže  „Zručná trieda“, ktorú vyhlásila nadácia KIA . Vďaka Unimat súpravám (ktoré nám poskytla nadácia KIA) žiaci 8. ročníka hravo vyrobili rôzne výrobky. Pomáhali aj žiaci 5., 6. a 9. ročníka. Svoje výrobky vystavili žiaci aj na školskej chodbe. Veríme, že naše výrobky ocenia aj v súťaži.

   

  Mgr. Szotkovská Michaela

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská dielňa – súťaž „Zručná trieda“.

 • Školská kuchynka

  Jeseň je už takmer za nami a nás už chladné dni presvedčili o tom, že je čas sa so žiakmi premiestniť zo záhradky do dielne a v kuchynky. Žiaci druhého stupňa si pripravili rôzne maškrty, ktoré rozvoniavali navôkol. Okrem sladkých palaciniek a rôznych koláčikov si pochutnali aj na šunkovo – syrových kapsičkách z lístkového cesta alebo na špagetách a iných dobrotách.  Blížia sa Vianoce a my sa už veľmi tešíme na vianočnú atmosféru a pečenie medovníkov.

  Svojim kuchárskym nadšením sa pochválili žiaci prvého a druhého ročníka, v rámci krúžku „Varíme, pečieme s láskou“. Aj keď sú žiaci ešte malí, sú výbornými pomocníkmi pri varení a pečení. Okrem iného im najlepšie ide následná degustácia rôznych ovocných pohárov, palaciniek, nátierok a iných maškŕt. Ich detské nadšenie sa nám podarilo zachytiť aj na fotkách.

   

  Mgr. Szotkovská Michaela

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská kuchynka .

 • E-testovania JESEŇ 2022

  Aj tento školský rok prebiehalo v mesiaci október na našej škole E – testovanie. Je jednou z foriem ako sa pripraviť na nadchádzajúce skúšky, ktoré čakajú všetkých deviatakov aj piatakov – Testovanie 5 a Testovanie 9.  Spätnú väzbu dostávajú žiaci bezprostredne po dopísaní, takže vedia, v čom sú ich silné stránky a aj na čom by mali ešte popracovať.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album E-testovania JESEŇ 2022.

 • školské kolo OSJL

  Dňa 13. 10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov z 8. a 9. ročníka. Súťažné zadania pozostávali  z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť bola tvorená testom s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou, zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. K písomnej časti ďalej patrila tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť písať tvorivo,  s čo najväčšou možnou mierou originality. Ústna časť bola tvorená samostatnou prípravou a prednesením rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci museli predniesť najmenej 10 viet naspamäť, využiť znaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie. Školské kolo vyhrala žiačka deviateho ročník Vanessa Kvašňovská, na okresnom kole bude našu školu reprezentovať druhá najlepšia, žiačka ôsmeho ročníka Natália Kubištová.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album školské kolo OSJL .

 • Dekorácie z plodov jesene

  V popoludňajších hodinách sme si v ŠKD spríjemnili deň vytváraním dekorácií z plodov jesene.


  Výtvory detí boli nádherné. Navzájom sme si pomáhali, spoločne rozvijali fantáziu a rozhovorom sa zblížili, zaujímavého  dozvedeli, ale aj naučili.

   

  Vychovávateľka : Cabadajová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dekorácie z plodov jesene.

 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

    27. október bol pre našich prváčikov niečím výnimočným. Žiacky školský parlament v rámci svojej činnosti usporiadal akciu pre svojich najmenších spolužiakov pod názvom „Pasovanie prvákov“.

   

  Zo žiakov sa po splnení rôznych úloh, zaspievaní prváckej hymny a zložení sľubu stali ozajstní prváci. Každý prvák predstúpil pred kráľovnú, ktorá ho pasovala mečom  so slovami: „Pasujem ťa za prváka /prváčku“. Odmenou pre žiakov bolo nielen vyznamenanie, pasovací dekrét a odznak, ale aj pekná odmena. Cieľom celého slávnostného aktu bolo začlenenie žiakov prvého ročníka do školského kolektívu, navodiť príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru prechodu detí z MŠ do školských lavíc.

   

  Teraz čaká všetkých našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa všetky ich túžby a predstavy o škole naplnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili i veľa radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobre vykonanej  práce.

   

  Mgr. J. Kašíková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie prvákov.

 • Korčuliarsky výcvik

  Posledný októbrový týždeň sa sa žiaci 6.ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku v MM aréne v Krásne nad Kysucou. Začiatočníci sa naučili korčuľovať a niektorí sa zdokonaľovali. Korčuľovanie ich bavilo, o čom svedčila aj dobrá nálada na ľade a v autobuse.

 • Divadelné predstavenie

  Písal sa 24. október 2022, keď sme sa so žiakmi 7. ročníka vybrali na kultúrne podujatie. Naše kroky smerovali do Mestského kultúrneho a športového strediska v KNM, kde nás už čakal divadelný súbor z Martina so svojim predstavením. Mladí talentovaní herci si pre nás pripravili famózne vystúpenie v anglickom jazyku pod názvom The last wish. /Posledné prianie/ Humorné i vážne scény nás vťahovali do príbehu a úžasným spôsobom dokázali udržať našu pozornosť. Nakoľko sa žiaci prvýkrát zúčastnili predstavenia v cudzom jazyku, boli prekvapení, že dokázali pochopiť jeho zmysel a zároveň sa zabaviť. Ich prianím je túžba, opäť sa zúčastniť na podobnom podujatí.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadelné predstavenie.

 • Deň zdravej výživy

  V októbri, okrem iných udalostí, si pripomíname aj deň zdravej výživy. Zdravé občerstvenie pre všetky deti pripravili naši ôsmaci. Zistili, že chuťovky môžu byť zdravé a zároveň veľmi jednoduché na prípravu. Stačí pečivo a zelenina. Nechýbali k tomu ani sladké jablká, ktoré ochotne priniesli z vlastnej domácej úrody. Cez prestávku toto malé občerstvenie rozdávali všetkým deťom. O tom, že naši žiaci majú radi zeleninu a ovocie svedčili prázdne tácky.

   

  Mgr. Brisudová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy.

 • Na bicykli zručne

  Na bicykli zručne

  Konečne nám vyšlo počasie a žiaci prvého stupňa si mohli dnes 11.10.2022  v poobedňajších hodinách zmerať sily v zručnosti a jazde na svojom bicykli. V čo najrýchlejšom časovom limite mal každý súťažiaci prejsť slalom, úzkou uličkou a prejsť bicyklom po úzkej late. Do súťaže sa prihlásili nielen chlapci, ale aj dievčatá, spolu bolo 16 súťažiacich, zastúpený bol každý ročník . Medzi najzručnejších a najrýchlejších podľa umiestnenia tento školský rok patria:

           1.miesto – Michal Vnuk 3.A,     2.miesto – Michal Cabadaj 4.A,    3.miesto – Patrik Piesecký 3.A

         

  Mgr. E. Javoríková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Na bicykli zručne.

 • Európsky deň jazykov 2022

  Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov.  Už nejeden rok si tento deň pripomíname aj v našej škole. Dôvodom je, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov, pretože im to môže priniesť mnoho výhod. Ponúkne im to obrovskú možnosť cestovať,  študovať v zahraničí a získavať priateľstvá aj mimo hraníc. Dnešné množstvo informácií je často dostupné len v cudzom jazyku. No proste, mnohojazyčnosť je dnes skutočne výhodou.

  Žiaci 8. ročníka si tento rok pripravili zaujímavé aktivity pre prvý stupeň. Spoločne si zopakovali štáty prostredníctvom vlajok, vymenili si informácie o jednotlivých krajinách a pridali aj vlastné zážitky. Tiež si preopakovali slovnú zásobu z anglického jazyka formou rôznych hier a oboznámili sa s novými slovami z nemeckého jazyka. Za úžasnú spoluprácu a šikovnosť im žiaci 8. ročníka odovzdali sladkú odmenu.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov 2022 v ZŠ Horný Vadičov.

 • Svetový deň mlieka v školách

  V septembri si už tradične pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci si svoje outfity zladili do bielej a tešili sa na aktivity, ktoré si pre nich pripravili naše šikovné deviatačky Vanessa, Mária a Natália. Najskôr sa dozvedeli zaujímavosti o mlieku a mliečnych výrobkoch, a potom mohli súťažiť, ako inak, o mliečnu odmenu. Mladší žiaci sa zabavili pri skladaní puzzlí, starší pri riešení testu a osemsmerovky. Najaktívnejšie triedy 3.A, 5.A a 6.A boli navyše odmenení sladkou odmenou.

   

  Mgr. P.Brisudová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň mlieka v školách.

 • Pamiatky na Kysuciach

  Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným od roku 1992 pod záštitou Rady Európy. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september približne v 50 štátoch Európy.

  Tohtoročnou témou bola Udržateľnosť v pamiatkach, ktorú 20.09.2022 prednášal v knižnici v Kysuckom Novom Meste pán Peter Kvasnica https://kysuckoukrajinou.sk/. Sme veľmi radi, že sme sa mohli prednášky zúčastniť. Naši siedmaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o nehnuteľných pamiatkach na Kysuciach a na záver mohli súťažiť o pekné ceny. Aj touto cestou chceme poďakovať za pozvanie knižnici v Kysuckom Novom Meste a tešíme sa na ďalšie podujatia.

   

  Mgr. Paulína Brisudová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pamiatky na Kysuciach.

 • Účelové cvičenie v prírode

  Dňa 23. 9. 2022 sa žiaci 1. až 9. ročníka zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Cieľom trasypre 2. stupeň bola Kotrčiná Lúčka a pre 1.stupeň Hájnice. Napriek hmlistému a zimnému počasiu sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ. Žiaci mali možnosť sa občerstviť a zároveň si zahrať loptové hry. Praktickej časti účelového cvičenia predchádzala teoretická príprava, kde sa žiaci oboznámili s pravidlami cestnej premávky, riešením mimoriadnych situácií ako sú napr. varovné signály, evakuácia obyvateľstva ale aj s poskytnutím prvej pomoci pri rôznych úrazoch či poraneniach. „Odvážni detskí záchranári“ nám ukázali, ako by si poradili s fixáciou zlomenín, obväzovaním rán ale aj s uložením človeka v bezvedomí do stabilizovanej polohy. Veríme, že žiaci nadobudnuté vedomosti a skúsenosti budú vedieť aplikovať v prípade potreby.

   

  Mgr. Jana Školníčková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie v prírode.

 • Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

  Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

  Posledný deň školského roku sme sa všetci spoločne zišli na školskom dvore, aby sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. V úvode sme si vypočuli štátnu hymnu, po ktorej sa nám krátko prihovoril starosta obce pán M. Káčerik, ktorý následne odovzdal slovo pani riaditeľke školy Mgr. Eve Janekovej, ktorá všetkých privítala, poďakovala im za úspešne zvládnutý školský rok a predniesla slávnostný príhovor. Po príhovoroch sme prešli k slávnostnému vyhodnoteniu celoročnej práce najúspešnejších žiakov, ktorí boli za svoje úspechy obdarovaní knižnou odmenou s venovaním.

  V tento slávnostný deň sa s nami rozlúčili aj naši najstarší žiaci - deviataci, ktorí si pre nás prichystali slávnostný príhovor a lúčili sa s nami spevom známych ľudových piesní. Deviatakom prajeme z celého srdca veľa síl a úspechov v ich ďalšom živote. Pán starosta všetkým deviatakom na pamiatku podaroval knihu Kysucké Nové Mesto a okolie z neba. Príjemnú atmosféru dotvárali svojou hrou na hudobných nástrojoch a spevom žiaci, ktorí rozvíjajú svoj talent a nadanie pod vedením p. Minárika. 

  Všetkým zamestnancom školy, žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme zaslúžený oddych na načerpanie nových síl a energie do nasledujúceho školského roku. 

   

  Mgr. Tatiana Vajdíková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022.

 • Športová olympiáda

  Športová olympiáda

  Po dlhšom čase sa v našej škole uskutočnila dlhoočakávaná a obľúbená športová aktivita pod vedením pani učiteľky Janky Halúskovej. Žiaci prvého a druhého stupňa si mohli svoje sily porovnať v 4 disciplínach: beh na 1 500 metrov, beh na 60 metrov, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Po absolvovaní spomínaných disciplín sa na školskom ihrisku odohral futbalový turnaj, v ktorom zvíťazili žiaci 9. A. Napriek horúcemu počasiu zvládli žiaci všetky aktivity vynikajúco. Ukázali svojho športového ducha a s nadšením sa zapájali do všetkých prichystaných disciplín. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom gratulujeme!

   

  Mgr. Tatiana Vajdíková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Športová olympiáda.

strana: