Navigácia

 • Mesiac knihy

  Do galérie Mesiac knihy boli pridané fotografie.

 • Mladý prírodovedec

  Dňa 20.2. sa uskutočnila pravidelná školská súťaž Mladý prírodovedec. Zúčastnili sa jej žiaci piateho, šiesteho a deviateho ročníka. Prvé kolo sa konalo v počítačovej učebni, kde sa pomocou obľúbenej vzdelávacej platformy Kahoot rozhodlo o semifinalistoch. Miloš Mrmus, Miroslav Kvašňovský vytvorili prvú semifinálovú dvojicu a dievčatá z deviateho ročníka Paulína Beliančinová a Lucia Pastorková vytvorili dvojicu druhú.  Hra Riskuj! sa postarala o kolo druhé, z ktorého vzišli finalisti. Stali sa nimi Miloš Mrmus a Paulína Beliančinová. Finále sa konalo formou známej televíznej hry A-Z kvíz. Úspešnejšia v ňom bola Paulína Beliančinová, ktorá sa tak stala víťazkou tretieho ročníka našej súťaže. Okrem titulu Mladý prírodovedec si odniesla ako výhru náučnú knižku od Stephena Hawkinga.  Tretia miesto obsadil Miroslav Kvašňovský. Víťazke ako aj všetkým súťažiacim gratulujeme.

  Do galérie Mladý prírodovedec boli pridané fotografie.

 • Nelátkové závislosti a Obchodovanie s ľuďmi

  Medzi nelátkové závislosti patrí závislosť od internetu a mobilu. U detí a mladých ľudí je to najmä závislosť od počítača a počítačových hier, či závislosť od online vzťahov. Viac o tejto téme sa dozvedeli žiaci ôsmeho ročníka dňa 5.3. 2020 na besede s pani Dolinayovou, pracovníčkou CPPPaP KNM. Ďalšia beseda  mala názov Obchodovanie s ľuďmi.  Jedná sa o trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto. Túto besedu s pani Dolinayovou už absolvovali naši deviataci a určite tiež získali mnoho nových informácií. Veríme, že obe besedy boli pre našich žiakov prínosom.

   

  Mgr. E.Javoríková

  Do galérie Nelátkové závislosti a Obchodovanie s ľuďmi boli pridané fotografie.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 6.2. sa v Kysuckom Novom Meste konala geografická olympiáda. V jednotlivých kategóriách súťažilo po 13 žiakov. Nás zastupovali Miloš Mrmus – žiak 6.A, Oliver Káčerik a Lucia Pastorková – žiaci 9.A. Súťažiaci  najskôr písali test z teoretickej časti a miestnej krajiny, druhú časť tvoril test z praktických zručností. Lucii aj Milošovi sa darilo veľmi dobre. Lucia skončila na piatom mieste a Miloš na šiestom. Preukázali naozaj vynikajúce znalosti z geografie, keďže obaja boli úspešní riešitelia. Všetkým zúčastneným gratulujeme!

 • Lyžiarsky výcvik Veľká Rača

  V týždni od 10.2. do 14.2. sa na Veľkej Rači uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov siedmeho ročníka. Pod vedením inštruktorov sa žiaci naučili a zdokonalili základnú lyžiarsku techniku, spoznali a vštepili si zásady bezpečného správania sa na svahu a  užili si množstvo zábavy pri lyžovaní.  Cez obed sme doplnili sily v reštaurácií priamo pri lanovke, aby sme po obede vládali opäť lyžovať. V piatok dostali deti diplomy sa úspešné absolvovanie kurzu, ktoré si všetci zaslúžili. Týždeň bol veľmi vyčerpávajúci, ale plný zážitkov a lyžiarskych skúseností, ktoré nám už nik nezoberie.

  Do galérie Lyžiarsky výcvik Veľká Rača boli pridané fotografie.

 • KARNEVAL

  Dňa 21.2.2020 sa uskutočnil karneval, ktorý je jedným z typických fašiangových znakov na našej škole.  Žiaci predviedli svoju tvorivosť a nápaditosť v originálnych maskách. Masky tancovali, súťažili a boli ocenené v troch kategóriách.  Porotu  tvorili učitelia školy, odborní zamestnanci a žiaci. Pred záverečnou diskotékou prebiehala tombola, v ktorej žiaci mohli súťažiť a vyhrať rôzne pekné a hodnotné ceny.

  Ďakujeme najstarším žiakom školy, deviatakom, ktorí  sa podieľali na organizácií karnevalu. Všetkým patrí vďaka, ktorí  prispeli či už maskou alebo dobrou náladou k obohateniu atmosféry. Veríme, že v rovnakom alebo väčšom počte sa stretneme aj v školskom roku 2020/2021.

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Okresné kolo dejepisnej olympiády

  V piatok 14.02. sa v CVČ v Kysuckom Novom Meste konal 12. ročník dejepisnej olympiády. Tento školský rok nás reprezentovali žiaci 6. ročníka Daniel Húšťava a Miloš Mrmus. Popasovali sa s témami Pravek, Staroveké Grécko, Milan Rastislav Štefánik a História nášho regiónu. Chlapcom sa darilo veľmi dobre. Miloš obsadil nádherné 1. miesto a Daniel bol v poradí 6. Obom srdečne gratulujeme. Patrí im veľká vďaka za odvahu a chuť urobiť niečo navyše, a tým obohatiť svoje vedomosti a skúsenosti.

   

  Mgr. P. Brisudová

  Do galérie Okresné kolo dejepisnej olympiády boli pridané fotografie.

 • S obezitou sa nekamarátime

  S obezitou sa nekamarátime

  Aj tento rok sa deti tešili na stavanie snehuliakov. Preto sme malú nádielku snehu ihneď využili a deti sa s chuťou pustili do práce. S obmedzenými možnosťami sa statočne popasovali a podarilo sa im postaviť takýchto krásavcov. Spoločne strávený čas na čerstvom vzduchu im priniesol veľkú radosť a dobrý pocit, že urobili niečo pre svoje zdravie.

   

  Bc. M. Cabadajová

  Do galérie S obezitou sa nekamarátime boli pridané fotografie.

 • Šikana nie je hra

  Do galérie Šikana nie je hra boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Na počesť nášho najväčšieho slovenského básnika, Pavla  Országha Hviezdoslava ,sa každoročne zapájame do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo sa uskutočnilo 5.2.2020 a zúčastnili sa na nej žiaci I. a II. stupňa, ktorí predniesli svoje texty skvelým porotkyniam. Každý zo súťažiacich si odniesol jedinečnú skúsenosť a tiež zážitok. Pevne veríme, že i ďalší rok sa budú naši žiaci snažiť predniesť vybrané ukážky čo najlepšie.
  Všetkým výhercom ,ale aj ostatným súťažiacim gratulujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

  Tu sú výhercovia :
  I. stupeň                                                                        II. stupeň
  1. miesto – Nikola Kolláriková (4. A)                              1. miesto – Lenka Káčeriková (8.A)
  2. miesto – Alexandra Linetová (2. A)                            2. miesto – Miloš Mrmus (6. A)
  3. miesto – Veronika Jarošíková (4. A)                           3. miesto – Peter Zajac ( 5.A)

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Prezentácia SŠ - Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina pre 9. ročník

  Dňa 28.1.2020 k nám zavítali študenti gymnázia zo Žiliny, aby predstavili žiakom deviateho ročníka tie najzaujímavejšie formy vyučovania, aktivity a súťaže, ktoré prebiehajú na ich škole. Našich žiakov zaujal aj spôsob výučby fínskej triedy, či viaceré aktivity organizované samotnými žiakmi. Možno sa stala táto škola motiváciou pre niektorých deviatakov a v budúcnosti sa rozhodnú možno práve pre vzdelávanie na tejto škole.

   

  Mgr. Michaela Szotkovská

 • Výchovný fašiangový koncert bratov Minárikovcov

  V piatok 31.1. prišli k nám na školu hudobníci Minárikovci, ktorí okrem fašiangového koncertu odprezentovali remeselnú výrobu tradičných črevových strún pre ľudové sláčikové nástroje. Porozprávali nám o tom, ako si ľudia v minulosti vyrábali prvotné hudobné nástroje, struny- z baraních čriev. Zaujímavosťou bolo, že na najtenšiu strunu spotrebovali 7x2,5 metra dlhého čreva. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

  Veľká vďaka patrí bratom Minárikovcom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry.

   

  Mgr. Jana Kašíková

  Do galérie Výchovný fašiangový koncert bratov Minárikovcov boli pridané fotografie.

 • Čítame v ŠKD

  Čítame v ŠKD

  Urob sme si čas na čítanie.  V ŠKD  si čítame rozprávkovú knižku ,,Škriatok Rozumbriadok.“ Po prečítaní textu si robíme zaujímavé aktivity.

  Rozprávky zohrávajú dôležitú úlohu v živote detí.

  Deti s radosťou  počúvajú príbehy, a takto si upevňujeme vzťah medzi sebou. Ako dospeli majú radi  svoje obľúbené filmy, tak deti majú svoje obľúbené rozprávky.

  Pri čítaní rozprávok deti vedieme k pozornosti, k zábave a rozvíjajú si slovnú zásobu.

   

  Vychovávateľky:  Cabadajová

                                Mináriková

  Do galérie Čítame v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert ZUŠ

  Dňa 17.12.2019 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert ZUŠ pre žiakov I. a II. stupňa.  Na koncerte sa zúčastnili žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ a v sprievode svojich učiteľov Mgr. A. Paskuda a  Z. Mravca nám na rôznych hudobných nástrojoch   predviedli svoj talent a nadanie. Aj takouto cestou im ďakujeme za spríjemnenie predvianočných chvíľ.

   

                                                                                               Mgr. Alena Vnuková

  Do galérie Výchovný koncert ZUŠ boli pridané fotografie.

 • O pohár riaditeľa centra voľneho času - vybíjaná

  Dňa 18.12. sme sa v Kysuckom Novom Meste zúčastnili vianočného turnaja vo vybíjanej. Deväť družstiev sa stretlo v troch skupinách, pričom len víťazi postupovali ďalej.  Na úvod si naše dievčatá zmerali sily proti žiačkam Suľkova. Vyhrali sme jednoznačne 19:2. V boji o postup zo skupiny sme sa stretli so ZŠ Clementisova. V úvode bol zápas vyrovnaný, len neskôr sme začali kopiť chyby, ktoré boli aj potrestané. Zápas sme nakoniec prehrali. V skupine dievčatá skončili druhé a tak sme nepostúpili. Za predvedené výkony ďakujeme týmto žiačkam: Paulína Beliančinová, Veronika Cabadová, Adriána Mikolajová, Lucia Pastorková, Aneta Urbaníková, Marianna Vnuková, Eva Pokrivková, Natália Kolláriková, Martina Šedová, Karolína Kuznická, Jana Cabadajová, Ľudmila Káčerová. 

  Do galérie O pohár riaditeľa centra voľneho času boli pridané fotografie.

 • O pohár riaditeľa centra voľného času XIII.ročník - futbal

  Dňa 12.12. sa uskutočnil vianočný turnaj najmladších žiakov vo futbale. Škoda, že niektorí pedagógovia nečítajú s porozumením a presadzujú tvrdohlavo niečo, čo je v rozpore s propozíciami. Tak sa stalo, že niektoré školy, tie ktoré dodržiavajú pravidlá, nastúpili so žiakmi prvého stupňa a niektoré mali v tímoch piatakov a dokonca aj šiestakov. Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev. V základnej skupine sme postupne nastúpili proti ZŠ Radoľa a ZŠ Kysucký Lieskovec. Zápasy sme vyhrali 3:0 a 4:0. Ako víťazi skupiny sme postúpili priamo do finále, kde sme sa stretli so ZŠ Clementisova. Finále bolo dramatické a napriek vekovej nerovnosti sme odohrali vyrovnaný zápas. Prehrali sme síce 4:2, ale podali sme bojovný výkon. Obsadili sme tak konečné druhé miesto. My sa nemáme za čo hanbiť. Gratulujeme týmto žiakom: Jana Cabadajová, Róbert Cabada, Miloš Králik, Ľudmila Káčerová, Patrik Mrmus, Jakub Kvašňovský, Peter Káčerik.

  Do galérie O pohár riaditeľa centra voľného času XIII.ročník boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka

  „Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja, dobra a množstvo vďaky, sú tým skutočným duchom Vianoc.“

                                                                                                                        Calvin Coolidge

   

  Vianoce sú čarovnou chvíľou, kedy prejavujeme viac lásku, city a vďaku.. Túto čarovnú atmosféru nám predostreli naše deti na Vianočnej besiedke dňa 20.12.2019. Zaspievali nám vianočné pesničky, zatancovali a v neposlednom rade zavinšovali koledy. Spomaľme preto v tomto krásnom predvianočnom období, veď skutočná podstata Vianoc je o iných hodnotách.

  Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

 • Vianoce v dome sociálnych služieb Fantázia

  Vianoce v dome sociálnych služieb Fantázia

  V tento predvianočný čas 18.12.2019 sa žiaci našej školy rozhodli potešiť starých ľudí v dome sociálnych služieb. V úvode im zaspievali a zavinšovali vianočné koledy, ktorými zahriali nejedno srdce. Následne si spoločne vyzdobili medovníčky, čím si pripomenuli ich dávne tradície. Potešili ich nielen slovom, ale aj spomienkami. Žiaci touto návštevou vniesli čaro a teplo domova.

   

  Mgr. M. Szotkovská

  Mgr. J. Kašíková

  Do galérie Vianoce v dome sociálnych služieb Fantázia boli pridané fotografie.

 • Vianočný bazár

  Dňa 15. 12.2019 sa na našej škole uskutočnil Vianočný bazár. Predchádzal mu vianočný program, ktorým žiaci našej školy spríjemnili ostatným žiakom, učiteľom, rodičom a iným priateľom školy adventný čas. Po úvodnom slove pani riaditeľky sa predstavili žiaci, navštevujúci Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času, ktorí svojou hrou na hudobné nástroje a spevom, navodili príjemnú predvianočnú atmosféru.

  Potom nasledovali krátke scénky, sprevádzané vianočnými piesňami, tancom a príbehmi, ktoré si pripravili žiaci z I. aj II. stupňa.  

  Po programe sme sa presunuli do školskej jedálne, kde si žiaci spoločne s rodičmi a učiteľmi pripravili výrobky. Výťažok z predaja počas Vianočného bazára  podporil jednotlivé triedy.

  Do galérie Vianočný bazár boli pridané fotografie.

 • PYTAGORIÁDA

  Do galérie PYTAGORIÁDA boli pridané fotografie.

strana: