Navigácia

Pedagogickí zamestnanci

Zoznam pedagogických zamestnancov v školskom roku 2022/2023

 

 

Zamestnanec

 

Funkcia

 

Mgr. Eva Janeková

Riaditeľka školy

Mgr. Alena Remišová

Zástupkyňa riaditeľa školy

Školský poradca

Učiteľka 2. stupňa

Mgr. Emília Javoríková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 4. A a 4. B triedy

Mgr. Alžbeta Staníková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 2. A triedy

Mgr. Jana Kašíková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 1. A triedy

Mgr. Marián Srnka

Učiteľ 1. stupňa

Triedny učiteľ 3. A triedy

Mgr. Jana Školníčková

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 7. A triedy

Mgr. Michaela Szotkovská

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 8. A triedy

Mgr. Daniela Paršová Rajčanová

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 9. A triedy

Mgr. Paulína Brisudová

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 5. A triedy

Mgr. Adriána Berešíková

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 6. A triedy
Mgr. Petra Vnuková, PhD.

Učiteľka 2. stupňa

Mgr. Richard Klacko Učiteľ 2. stupňa
Mgr. Anežka Vidumská

Učiteľka 2. stupňa

Asistentka
Bc. Marcela Cabadajová

Vychovávateľka

Mgr. Katarína Fábiková

Vychovávateľka

Asistentka

Mgr. Denisa Ferencová Asistentka