Navigácia

Pedagogickí zamestnanci

Zoznam pedagogických zamestnancov v školskom roku 2019/2020

 

 

Zamestnanec

 

Funkcia

 

Mgr. Eva Janeková

Riaditeľka školy

Mgr. Alena Remišová

Zástupkyňa riaditeľa školy

Výchovná poradkyňa

Učiteľka 2. stupňa

Mgr. Emília Javoríková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 1. A triedy

Mgr. Alžbeta Svrčková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 1. B triedy

Mgr. Jana Kašíková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 2. A triedy

Mgr. Anna Vnuková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 3. A triedy

Mgr. Janka Halúsková

Učiteľka 1. stupňa

Triedna učiteľka 4. A triedy

Mgr. Michaela Szotkovská

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 5. A triedy

Mgr. Richard Klacko

Učiteľ 2. stupňa

Triedny učiteľ 6. A triedy

Mgr. Paulína Brisudová

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 7. A triedy

Mgr. Alena Vnuková

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 8. A triedy
Mgr. Daniela Paršová Rajčanová

Učiteľka 2. stupňa

Triedna učiteľka 9. A triedy
Mgr. Anežka Vidumská

Učiteľka 2. stupňa

Asistentka
Bc. Marcela Cabadajová

Vychovávateľka

Mgr. Božena Mináriková

Vychovávateľka