Navigácia

 

Školský poradca

Mgr. Alena Remišová

e-mail: alendy1@azet.sk

 

Konzultačné hodiny pre rodičov: utorok 14:00 – 15:00

Konzultačné hodiny pre žiakov: pondelok 13:00 – 14:00

Stretnutie je možné aj mimo konzultačných hodín, po telefonickom dohovore.

 

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • Poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí
  • Konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácii o administrácii prihlášok na stredné školy
  • Koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou  a ochranou detí a mládeže

 

Zaujímavé linky:

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prijimacie_konanie_a_zapisy/Stranky/StrednaSkola.aspx

https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/testovanie_9/Stranky/default.aspx

Zaujímavé stránky:

www.strednaskola.sk

www.akyodbor.sk

www.prevenciasikanovania.sk