Navigácia

 

iŠkVP 2019 - ISCED1

 

iŠkVP 2019 - ISCED2

 

Interná dokumentácia ZŠ Horný Vadičov je k nahliadnutiu u riaditeľa ZŠ Horný Vadičov.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach vychovno - vzdelávacej činnosti 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach vychovno - vzdelávacej činnosti 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach vychovno - vzdelávacej činnosti 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti 2013/2014

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti 2012/2013

Správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2011/2012

 

ŠkVP a Výchovný program ŠKD je k nahliadnutiu u riaditeľa ZŠ Horný Vadičov.

 

Školský vzdelávací program   stiahni

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Horný Vadičov za školský rok 2010/2011 stiahni

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Horný Vadičov za školský rok 2009/2010 stiahni

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ Horný Vadičov za školský rok 2008/2009 stiahni