Navigácia

Členovia Rady rodičov

Zoznam členov Rady rodičov v škol. roku 2018/2019

 

Trieda

 

Člen

 

 

Funkcia

I. A

Miloslav Dovalovský

 

II. A

Mgr. Marcela Berešíková 

 

III. A

Bc. Marcela Cabadajová

 

IV. A

Ing.Elena Havlíčková

predsedníčka   

V. A

Mgr. Jana Kvašňovská

hospodárka 

VI. A

Ing. Zuzana Virdzeková

 podpredsedníčka 

VII. A

Mgr. Lenka Rybánska

 

VIII. A

Jana Hatašová

 

IX. A

Lenka Kubaščíková