Navigácia

Členovia Rady rodičov

Zoznam členov Rady rodičov v škol. roku 2022/2023

 

Trieda

 

Člen

 

 

Funkcia

I. A

Zuzana Vovková

člen
II. A Nikola Mináriková člen

II. B

Martina Tichá

člen

III. A

Monika Bodocká

člen

IV. A

Denisa Orieščíková

člen

V. A

Miloslav Dovalovský člen

VI. A

Mgr. Marcela Berešíková 

podpredsedníčka

VII. A

Bc. Marcela Cabadajová

člen

VIII. A

Ing.Elena Havlíčková

predsedníčka

IX. A

Mgr. Jana Kvašňovská hospodárka