Navigácia

Členovia Rady školy

Zoznam členov Rady školy v škol. roku 2019/2020

 

Člen

 

 

Funkcia

Mgr. Janka Halúsková

podpredsedníčka

Jana Hatašová

 

Ing. Elena Havlíčková zapisovateľka
Mgr. Emília Javoríková  
Lenka Kubaščíková

 

Monika Kubáščiková

 

Mgr. Božena Mináriková

predsedníčka

Zuzana Mičundová  
Stanislav Zajac  
Mgr. Emília Palicová  
Mgr. Lenka Rybanská