Navigácia

Členovia Rady školy

Zoznam členov Rady školy v škol. roku 2021/2022

 

Člen

 

 

Funkcia

Mgr. Božena Mináriková

predsedníčka

Mgr. Jana Kašíková

člen

Bc. Marcela Cabadajová člen
Ing. Elena Havlíčková zapisovateľka
Miloslav Dovalovský podpredseda
Mgr. Jana Kvašňovská

 člen

Mgr. Lenka Rybanská

člen

Ing. Zuzana Virdzeková člen
Zuzana Mičundová člen
Stanislav Zajac člen
Mgr. Emília Palicová člen