Navigácia

Organizácia školy

 

1.  Školský  rok sa začína 1. septembra 2019.

2.  Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019.

3.  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

4.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína  4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

 

 Termíny školských prázdnin 2019/2020

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 jesenné

 29.október 2019 (utorok)

30.október - 31.október 2019

4.november 2019 (pondelok) 

 vianočné

 20. december 2019 (piatok)

23. 12.  2019  - 7. 1. 2020

8. január 2020 (streda)

 polročné

 31. január 2020 (piatok)

3. február 2020 (pondelok)

4. február 2020 (utorok)

 jarné

 21.február 2020 (piatok)

24.február - 28.február  2020

2.marec 2020 (pondelok)

 veľkonočné

 8.apríl 2020 (streda)

9.apríl - 14.apríl 2020

15.apríl 2020 (streda)

 letné

 30. jún 2020 (utorok)

1. júl - 31.august 2020

 2. september 2020 (streda)